Psihološka astrologija

”Psihologija treba dati priznati astrologiji i prestati se ograđivati od nje jer astrologija sadrži sumu cjelokupne psihologije od antike do danas.” Carl Gustav Jung

Često me pitaju ljudi kada sam se počela baviti astrologijom i na to pitanje ni dan danas nemam konkretan odgovor jer se ne mogu sjetiti kada mi ona u životu nije bila prisutna. Astrologija je jezik nebeskih simbola, jezik koji sam oduvijek zaista razumjela i koji je bio prvi alat koji me suočio sa samom sobom.Ovaj svijet je holografske prirode, na način na svaki dio unutar sebe sadrži svu cjelokupnost. Tamo i mi, unutar sebe, sadržimo svu nebesku konstelaciju koja nije samo ”izvan” nas, već čini nas same, naš karakter, naše tijelo, naš energetski sustav, našu DNA.

Svaki astrolog radi drugačije i pretače u svoj način tumačenja natalnih karti ono što on sam i je. Način na koji ja najviše prakticiram astrologiju je psihološka astrologija i često je koristim kao i dio i pomoćni alat unutar terapijskog rada te smatram da je, nažalost, sama astrologija često krivo interpretirana i korištena.

Kao što je i sam Jung znao i prepoznao, pa ju je i sam koristio na sličan način, natalna karta nam u jednoj slici razotkriva naš unutarnji svijet, naše obrasce, rana uvjetovanja, (pod)svjesne emocije, mehanizme, uvjerenja, načine razmišljanja i djelovanja, naše glavne karmičke lekcije, našu karmu, ali i dharmu, tj. naše najviše potencijale. U smislu predikcija, tj predviđanja ne radim na način da govorim što će se dogoditi u budućnosti, na kraju krajeva, ona je promjenjiva, već astrološkim alatima mogu vidjeti čekaju li osobu u određenom životnom aspektu (posao, ljubav, financije itd) protočna razdoblja ili bi moglo doći do određenih izazova te vodim osobu kroz proces samoosvještavanja što mu ti izazovi u životu žele poručiti, koja je njihova svrha, lekcija i viši smisao. Kakva god energija se vidi, moj način rada se uvijek osnaživanje same osobe unutar kojeg shvaćamo da o nama samima, našoj razini svjesnosti i emocionalne zrelosti ovisi kako ćemo odreagirati na tu energiju i da je na nama odgovornost kakav život sebi u budućnosti krojimo.

Nadalje, tijekom astroloških čitanja jako volim osobi naglasiti njene najviše potencijale, talente, vrijednosti koje ima unutar sebe i koje ima potencijal dijeliti s drugima te ju podržati tijekom procesa samoostvarenja.

Astrologija je također holistički alat rada na sebi jer obuhvaća i našu fizičku, emocionalnu, mentalnu, energetsku i karmičku razinu. Ako se koristi na ispravan način, zaista predstavlja vrijedan alat pri samoosvještavanju i dobivanju jasnoće samog sebe i vlastitog životnog puta.

Za astrološku analizu su mi potrebni vaši podaci o rođenju: datum, godina, mjesto i točan sat. Analiza traje cca sat vremena, a radim je ili u živo ili online preko video poziva. Audio snimku dobivate na mail, a cijena je 300 kn. Ona može biti općenita i/ili usmjerena na temu vašeg interesa.

Također su moguće analize odnosa (partnerskih, obiteljskih, prijateljskih, poslovnih…) u kojoj nudim dublje uvide u dinamiku samog odnosa, izazove i lekcije koje učimo unutar njih, potencijal samog odnosa kao i karmičku pozadinu. Također dajem i osvrt na i na same individue unutar odnosa. U svim analizama naglasim glavne karmičke lekcije i disbalanse kroz koje smo došli rasti.